Roligare raster lyfter skolan!

Rastverksamhet skapar möjligheter för eleverna att delta i goda sammanhang.

 

”Rektorn är den viktigaste personen för rastverksamheten!”

Inför mina föreläsningar nämner jag alltid detta till beställare. Det är snudd på meningslöst att som lärare försöka driva och utveckla en verksamhet om rektor inte är med dig.

Därför vill jag här och nu lyfta det goda exemplet. Ett ex som gör mig hoppfull då vi pratar allmänt om skolutveckling, och rastverksamhet i synnerhet.
Det är Visättraskolans rektor Semira Vikström.

Roligare raster lyfter Visättra

Jag vet att Semira inte gör detta arbete själv. Hon har en massa goda medarbetare som syns här i reportaget.
Men… hon är en möjliggörare. Jag kan ärligen säga att vi kanske inte är överens i hur de gör allt, men det är av mindre betydelse. Eller snarare av ingen betydelse.
Det jag vill peka på är det brinnande intresset. Att vilja göra det väl.
Redan för flera år sedan när vi kom i kontakt med varandra om hur rastsituationen såg ut på skolan stod det klart för mig att det fanns en medvetenhet om den betydelse som rasten har. Där fanns en vilja att söka kunskap kring ämnet för att skapa ett arbetsätt som passade Visättraskolan och de specifika behov som fanns där.
Ett arbete där de didaktiska frågorna ”vad, hur och varför” ligger till grund.
Skolan har nu hittat sin väg i detta vilket är spännande att följa. Framförallt hur fritidshem, fklass och skola hittar varandra i denna samverkan. Hur elevernas möjligheter till lek ger goda synergieffekter inom flera områden.
Och. Hur de inte minst i fb-gruppen Rastaktivisterna inspirerar andra till att utveckla sin rastverksamhet.

Därför vill jag här och nu lyfta det goda exemplet. Ett ex som gör mig hoppfull då vi pratar allmänt om skolutveckling, och rastverksamhet i synnerhet.

Det börjar som sagt med en rektor som vill. Det vill Semira Vikström.
Om det någon gång kommer ut en tjänst kring rastverksamheten på Visättraskolan borde det vara en lång kö av lärare med inriktning fritidshem som söker.

 

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*