Rörelsen & stillasittandet.

Det där med att förbjuda rörelse på raster och under fritidsverksamhet…

”Spring inte där! Klättra inte i trädet! Fotbollsplanen är faktiskt till för de som vill spela fotboll!”

Det bidrar till leken blir lek av mer stillasittande karaktär där eleverna blir mindre kreativa och mer inaktiva.

Sedan vill många nu åtgärda problemen med att barn rör sig för lite idag, genom att förlänga skoldagar och mer styrd idrott…

Att tillåta eleverna att åka i backen är ett första steg. Nästa är att själv bli en del av processen.

Om ni i kollegiet inte haft diskussionen kring vad föreläsningen här nedan tar upp, är ni som skola förmodligen en del av problemet.
Jag menar att vi lärare är ett större problem än den bespottade mobilen då det kommer till barns rörelse.

Mobilen ser jag mer som symtomen på problemet. Stadens förtätning, skolgådars brist på lekmiljöer, kass struktur kring all utevistelse, säkerhetstänk som begränsar riskfylld lek, lärares förhållningssätt mm…

Där har vi problem att åtgärda.

(I ett framtida inlägg kommer jag att koppla detta med rörelse till inlärning och till den formbara hjärnan.)

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*