Att stärka lekprocessen.

På Hisingstorpsskolan har vår f-klass fått en helt ny skolgård sedan en månad tillbaka. Gården kom på köpet i och med att det nya skolbygget blev klart.
Delar av denna utemiljö har arkitekten lyckats med ur ett lekperspektiv för eleven. Andra inte.

Att t ex placera en överdimensionerad cykelparkering på den centrala delen av gården är inte att designa plats för lek. Det är den yta som våra nya f-klassare till hösten behöver som sin trygghetszon för leken.

Därför närmade jag mig arbetslaget för f-klassarna med en enkel fråga.
-Jag har asfaltsfärg och målarmaskin i rastboden. Vad vill ni göra med er gård?
Idéerna kom snabbt:

-En hopphage!

-Vi saknar en 100-ruta!

-Kanske en tallinje?

En 20 meter lång ”tallinje” på yta icke designad för lek.

Efter en del funderingar kring ”varför”, ”vad” och ”var” blev det just cykelstället vår första åtgärd.
Det blev en 20 meters linje, en tallinje om man så vill, som även ska inbjuda till en del hoppande och springande. Detta på en plats av skolans gård som det inte leks på.

Detta är ett sätt att arbeta med det icke formella lärandet på skolan.

Ja, jag vet. Det är inte ”Skarpnäcks skola-kvalitet” på denna asfaltsmålning. Det är inte många som har det.
Jag menar att det viktiga är att vi utifrån våra förutsättningar och vår bästa förmåga, gör något för att hjälpa eleverna att skapa sina lekrum på gården. Färgen på den stora asfalten fungerar då både som visuellt stöd och som avgränsning för eleverna. Dessutom skapar färgen på den grå ytan något som lockar till lek, nyfikenhet och rörelse. Till en kostnad av 90 kr färg…
Efter helgen ska det bli både spännande och kul att se hur den kommer att användas av eleverna.

Kollegan Malin ”förtydligar”.
Hon blev helt klart nöjd med sin första asfaltsmålning.

Detta är ett sätt att arbeta med det icke formella lärandet på skolan. Att ge eleverna möjligheten till ökad måluppfyllelse genom att vi jobbar med att förändra och förbättra miljön, i syfte att utveckla lekprocesser.

Det är en kompetens bl a jag som lärare fritidshem besitter.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*