Berikad miljö.

Den nya skolbyggnaden på Hisingstorpsskolan har nu stått färdig under en tid och sedan sportlovet har verksamheter successivt börjat att flytta in i sina nya lokaler.

Utomhus behöver de sista detaljerna fixas kring skolan för att även den miljön ska ”inflyttningsbar”, så som att så gräs, plantera buskar och gallra en del av skogen som klänger på nybygget.

För er som tidigare varit med om liknande insatser på sin skola vet att det här med samverkan mellan olika intressen och verksamheter är svårt. Allt för ofta har arbeten gjorts på gården utan att varken lärare eller elever blivit en del av processen, och ofta för verksamheten med tråkigt resultat. Saker som med en gemensam tanke och enkla lösningar skulle lyfta verksamheten behöver hittas då produkten blir något vi som skola får leva med i år framåt.

Och i detta arbete även inse vikten av att ”tjat är underskattat”…

Där har vi en fördel, då jag vid de skolor jag arbetat på har haft lekmiljön på gården som mitt ansvarsområde. Jag vet vad som behövs och ser möjligheter till förändringar genom samtal, samverkan mellan föräldraföreningar, tekniska- och utbildningsförvaltningen, äskande av pengar osv.
Och i detta arbete även inse vikten av att ”tjat är underskattat”… ?

För 2 veckor sedan hadde vi en gemensam HLR-utbildning på skolan i vår nybyggda bildsal. Lagom mot slutet tittar jag ut genom fönstret mot skogen och ser där orangeklädda män som indpekterar träd.
Då jag gissar vad som är på gång är det bäst att ta kontakt.
Mycket riktigt. Det var trädfällning på gång.

-Kan ni tänka er att i detta arbete lämna något kvar till elevernas lek? Att ni kan vara lite ”arty”?

Den gamla fina asken fick tyvärr tas bort då den inte var riktigt frisk och dess grenverk sträckte sig över taket.

Vi diskuterade lite kort om vad som behövdes samt hur artistisk man nu kan vara med en motorsåg. Det viktiga för oss är att vi värnar om den vilda delen av gården då vi redan har gott om öppna, plana solbelysta ytor.

Reultatet blev fantastiskt. En nytt lekrum växte fram.

Entreprenören var kreativ bortom det vi kort diskuterade eller det som var deras uppdrag, och detta till elevernas stora glädje. Ska jag vara ärlig har endast få elever sett resultatet då staketen och maskinerna flyttades bort först på fredag eftermiddag..

Jag filmade snabbt resultatet och gick in och visade den på mobilen  för eleverna på fritidshemmet.

Allt som fanns för händerna släpptes och eleverna sprang ut under glada rop för att upptäcka.

Det blir spännande att se hur skolans nya lekrum kommer att användas på måndag.

”ENORM”!…

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*