Bra&ha-pinnen.

En bra&ha-pinne.

Pinnar som ska med från skogen. Pinnar som ska med hem. Pinnar som ska gömmas. Pinnar som ska byggas med. Pinnar so…

Jag kan kort konstatera att pinnen är viktig.

Jo, jag har arbetat på skolor med pinnförbud men jag har även besökt skolor där pinnen inte får vara längre än underarmen. På min nuvarande skola har vi inget sådant förbud eller någon sådan begränsning.

Men… Det där med ett pinnförbud går aldrig att efterleva då pinnar i olika storlekar alltid letar sig in på gården. Med vinden, djur eller barn.
Det vi i elevernas verksamhet måste förstå är att pinnen i sig sällan är problemet. Den omnämns t ex ofta som en av de 5 bästa leksakerna i världen (snöre, rör, låda, jord, pinne. Själv vill jag även stoppa in vatten i alla former samt bollen till dessa), och den används till så mycket i lek och till det mesta, och då även till dåliga saker.
Och som alltid med förbud – vad har vi för konsekvens? -Nu var det faktiskt så att hen lekte med en pinne!
-Du menar att hen uppfyllde flera delar av läroplanen?…

Pinnar som verktyg. Pinnar som byggmtrl. Pinnar som rekvisita. Pinnar som leksak.

Förbudet mor pinnar handlar oftast om problem kring strukturer och kring förhållningssätt.
Med strukturer menar jag då sådant som att för många elever är ute samtidigt. Eller att de vuxna är för få eller på fel plats.
I vissa fall är det pinnarna som helt enkelt är för få…

”Skriver elever kränkande saker med pennan förbjuder du inte pennor för alla.”

Med förhållningssätt menar jag den för personalen gemensamma kunskapsbas som vi skapar våra regler från. Tendensen jag här ser är att ”nej” tyvärr ofta har veto för vilka regler vi gemensamt sätter.


Vi behöver hantera pinnen på samma sätt som annat material i skolan, t ex blyertspennan. Skriver elever kränkande saker med pennan förbjuder du inte pennor för alla.

Vi arbetar med själva situationen istället, och för pinnen gäller samma sak.

Från Twittertråd om den viktiga pinnen.

2 kommentarer

  1. Jag är så trött att läsa alla dessa skit som tolkas inte korekt och förväntas att alla pedagoger ta efter och verkställa de i skolor. Barn bär pinnar för att de färeställer vapen i de sjuka spelarna som de spelar dygnet runt. Jag säger lägg av och hjälp inte kapitalismen att känna pengar på alla dessa. aktiviteter. Vad tror du? hur var det för i tiden? Hur klarade de sig utan de pryllar som kommer i marknaden var och varanan dag.

    • Barns behov av pinnen som leksak genom alla tider har alltid funnits där. Det är förmodligen världens äldsta leksak och kan därför inte specifikt kopplas till tv-spel, som är en tämligen ny företeelse.
      Däremot kan plnnen vara en självklart del i leken som kommer av dessa spel, på samma sätt som den kan vara en del när de leker något annat samtida.
      Att låta fantasin flöda genom att tillåta pinnar och annat löst mtrl påstår jag motverkar behovet av köpta leksaker, såvida du inte köper pinnar från leksaksaffären.

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*