Vårt ”nya” klätterträd.

Vår gårds "nya" klätterträd.

På vår gård tillåter vi eleverna att klättra i träd.

Redan med denna inledning inser jag att jag förmodligen tappar läsare då många skolor inte ens har träd som kan klättras i. Fler är de skolor som måste värna om sina träd så att de inte nöts sönder av klättring.
Än fler är de skolor som inte tillåter klättring för att det inte anses som riskfylld lek. Den anses som farlig.

Men… Vi tillåter som sagt klättring på vår skola.

Under november och december hade vi på Hisingstorpsskolan i Jönköping höststormen på besök vid två tillfällen. Bägge gångerna kostade det oss ett träd. De låg där tillsammans bredvid parkeringen vid gårdens utkant och blev till utmärkta lekrum som erbjöd både klättring, rollek och rekreation av olika slag.

”… jag är idag glad över beslutet att få låta åtminstone ett av träden ligga kvar.”

Som jag tidigare bloggat om har vi en hel del löst material på gården och det tog inte lång tid innan dessa grejer fann sin plats i vårt liggande träd.
Med pallar, bräder, rep och pinnar har det skapats våningsplan och gångar till dessa i trädet. Allt detta sammantaget berikar elevernas lekmiljö.
Det jag ofta ser är att det leks affär här och vanligast är nog rolleken där man leker familj.

Klätterträdet fortsätter att bidra till en bra lekmiljö även efter stormen.

Sina flesta besökare har nog ändå trädet som mötesplats. Att få klättra upp och sätta sig tillrätta i sin grenklyka och bara sitta och prata med sina kompisar är så viktigt. Att få ha den platsen där man får vara ifred. Vi har egentligen massor av bord och bänkar på gården men jag ser att de sällan fungerar som de mötesplatser de är avsedda för. I trädet däremot finns denna plats och då som en mer lekanpassad miljö, och när jag under förra veckan blickade mot trädet över gården lös platsen som en dekorerad julgran. Jag räknade till 14 barn uppflugna i trädet, alla med sina färgglada jackor och mössor på.

Frågan om att plocka bort de bägge vindfällen kom självklart upp så snart de lagts sig ner för stormen, men jag är idag glad över beslutet att få låta åtminstone ett av träden ligga kvar.

Det är även eleverna…

Hur kan vi som lärare då bidra till att utveckla denna lek?

  • Det första är att fortsätta tillåta den. Den måste få finnas där även om det skulle kosta ett blåmärke eller skrubbsår. På så sätt förhåller vi oss till detta lekrum vid trädet på samma sätt som vid t ex leken/spelet på fotbollsplanen. Genom att tillåta, trots någon blesyr.
  • Som nr2 är det att bidra med löst mtrl som berikar både miljön och leken. Detta hjälper eleverna att utveckla deras lekprocess.
  • Som nr3 är det att observera leken för att se hur den utvecklas och vad jag som lärare mer kan bidra med. Självklart är det också viktigt att i dialog med eleverna ge dem möjlighet att påverka denna utveckling.
  • Min nästa tanke är att under vissa blåsfria dagar göra om trädet till en gigantisk koja genom att klä in trädet i min gröna, svampliknande gamla fallskärm.

(Jag visste att den var bra att ha kvar. ?)

2 kommentarer

  1. Ja, ja, ja – vi behöver tillåta kreativ lek och där finns så mycket att hämta i det enkla och ekonomiskt billiga (hur mycket kostar en lekställning i förhållande till sin användning?) – med rätt förhållningssätt och personal som kan vara med och stötta så det blir bra!

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*