Gör lärarlegitimationen fritidshemmet bättre?

Jag inleder det här blogginlägget med att förutspå fritidshemmets verksamhets framtid – Den kommer att försämras när legitimationskravet börjar att gälla i sommar!

Varför?

Jo, jag ser inte att något annat görs för att stärka fritidshemmen.
Ett legitimationspapper som säger att jag kan det min högskoleexamen redan berättat förändrar inte fritidshemmet till det bättre.
Snarare till det sämre.

Men… Varför sämre?

När färre än tidigare ses som behöriga i och med legitimationskravet kommer fler att flytta från yrket. När man inte är garanterad anställningstrygghet, eller en löneutveckling, finns det få orsaker att stanna i jobbet. Där förlorar vi kunskap som så klart påverkar fritidshemmet negativt. Den processen ser vi har redan påbörjats.
Fler nya obehöriga kommer därför anställas till verksamheten, men få kan stanna och bli kvar. Kontinuiteten för verksamheten försvinner.

Vidare har lärare i fritidshem redan nu usla förutsättningar för att genomföra sitt arbete.

Och… Har någon hört att förändringar kommer ske då det kommer till förbättrade förutsättningar?

Inte jag heller…

”För att vända till det bättre behövs det ett nationellt tidsavtal”

De som idag är anställda men obehöriga för verksamheten, ställs ofta utanför fritidshemmets utvecklings- och planeringsarbetet då de hellre används som assistent eller liknande under skoldelen av dagen. Den verksamheten blir viktigare än att försöka skapa en god verksamhet för fritidshemmet. Trots att tjänsten är för fritidshemmet och betalas med fritidshemmets budget.
Tänk om vi gjort på samma sätt med långa lärarvik i skolan? Att de blev satta på fritidshemmet under eftermiddagen istället för att förbereda lektioner?…
Resultatet skulle bli bedrövligt.

Där är fritidshemmen idag.
… Och då ska vi ha i minne att fler än 600 fritidshem idag saknar helt behörig personal i Sverige.

Tyvärr kommer fler fritidshem stå utan behörig personal vid nästa mättillfälle då inget görs för att vända denna negativa trend för fritidshemmen.
För att vända till det bättre behövs det t ex ett nationellt tidsavtal där tid för fritidshemmets uppdrag tydlig blir avsatt för lärare i fritidshem. Och för vikarier på dessa tjänster!…

Det där med att tid för yrket ska kunna tilldelas lokalt fungerar ytterst, ytterst sällan. Vi har under flera decennier prövat det och resultatet är nedslående.
I detta har fritidshemmets innehåll konsekvent ställts mot andra verksamheters innehåll, och då bortprioriterats.

Legitimationskravet enkom kommer därför inte att förändra något till det bättre för fritidshemmet. Det blir inte ens en garanti för kvalité. Inte om vi samtidigt struntar i att förändra strukturkvaliten för fritidshemmen i övrigt. Där behöver vi lyfta och förbättra områden så som tid, lärartäthet, pedagogik, gruppstorlek mm.

Annars kommer legget bli enbart ett ytterligare spadtag i fritidshemmets grav.

4 kommentarer

 1. En trist läsning och förhoppningsvis inte sann. Älskar mitt jobb. Men vill ha bättre förutsättningar för att kunna ge barnen det som de har rätt till. Allla som arbetar på fritidshemmet och i skolan behövs för att det ska bli bra för ungarna.

  • Jo, den är trist. Särskilt när man tycker om sitt arbete.
   Frågan är hur vi kan vända trenden för fritidshemmen i Sverige?

   Att fortsätta på samma sätt och tro att vi får ett annat resultat vore korkat av oss.

 2. Jag är fritidsledare och Levande verkstadspedagog. Har jobbat 19 år på fritidsklubb/fritidsgård och 20 år på fritidshem. I många år var jag fackombud (sfl som blev LF). Jag har alltid känt mig viktig och uppskattad, jobbat mycket och den vidareutnindning jag fått har jag mestadels bekostat eller lärt mig själv.
  Nu har jag några år kvar innan pension och det har hittills känts främmande att jag inte ska åka till skolan en dag. Men nu börjar det kännas konstigt. Jag ska lämna LF, naturligtvis eftersom så’na som jag inte är välkomna inom kort, det är en principfråga även om
  Jag vet att jag får vara kvar. Efter 1/7 får jag heller inte ansvara över mitt jobb. Överallt i forum och på fackmöten behandlas jag som outbildad plockad från gatan, någon som tär och förstör kvaliteten på fritidshemmet. Jag vet ju att jag inte tar någons jobb, den med rätt utbildning och leg får jobb ändå. Men jag tänker ändå- borde jag söka mig bort? Kanske avsluta någonstans där jag hör hemma även på pappret. Jag skulle förstå hetsjakten bättre om så’na som jag tog jobbet för legitimerade men nu är det ju inte direkt så….. och, missförstå mig inte, självklart tycker jag att det är viktigt med adekvat utbildning på fritidshemmet.

  • Utbildning är viktigt. Det är min ingång i detta.
   Din kompetens och din erfarenhet som du förvärvat under årens lopp ser jag som ovärderlig för yrket, även om legget inte säger så.

   Om leg är det enda som görs, som jag skrev om i bloggen, och sådana om du slutar. Vad har verksamheten då vunnit på leg?
   Försämring är det enda som är och vänta och då främst för att vi motat bort kompetens.

   ”Undantag” hade varit ett sätt för de som har tjänst men inte behörighet.
   Annat handlar mest om att skapa strukturkvalitet om nu leg ska ha någon som helst betydelse i framtiden.

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*